I jo, què puc fer?

 

 

Àrees d'Acció dels Voluntaris de l'ISCE

 • Residències Materno-Infantils.
 • Centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional.
 • Centres de la Tercera Edat.
 • Cases d’Acollida.
 • Centres sanitaris.
 • Granges escoles de formació.

 

Els quatre pilars

En les nostres activitats posem l’accent a la formació en valors oberta a la igualtat, fonament de tota convivència:

 • Respecte a la dignitat de la persona.
 • Ús responsable de la llibertat.
 • Compromís amb la pau.
 • Entusiasme com a forma d’afrontar la vida. 

Decàleg del Voluntariat

 1. Els voluntaris que s’incorporen a l’I.S.C.E. han de ser, en tot moment, respectuosos amb els principis de l’Institut, encara que no necessàriament han de ser persones catòliques.
 2. Els voluntaris de l’I.S.C.E. presentaran el millor de sí als beneficiaris (en aquest cas, noies), de forma gratuïta i desinteressada, sense esperar ni acceptar cap tipus de compensació material o econòmica per allò que fan.
 3. La forma de realitzar el seu treballa serà sempre amb professionalitat, humanitat i eficàcia, coneixent i aplicant els mètodes propis de l’I.S.C.E., en les tasquen encomanades, i respectant, a més de tenir sempre en compte, la situació de la persona a la qual s’atén.
 4. El voluntari, sempre ha de reconèixer, respectar i defensar activament la dignitat de les persones a les quals atén, coneixent i acatant
 5. El voluntari respectarà sempre l’I.S.C.E., sense utilitzar-lo en benefici propi sent, en tot moment, discret, de confiança amb la informació que li arribi dels beneficiaris i fent saber a la Direcció del Centre o de la seva coordinadora, qualsevol problema o informació que se li plantegi davant les persones que atén.
 6. El voluntari s’ha de comprometre, després de reflexionar-ho, lliure i responsablement, complint amb les tasques adquirides i realitzant amb serietat allò encomanant, doncs forma part d’un engranatge en el qual si una peça falla repercutirà a la resta.
 7. El voluntari s’ha d’informar i formar d’allò que ha de fer o es compromet a fer, quan i a on exactament, per saber si disposa d’aquest temps i de les energies que se li estan demanant.
 8. El voluntari ha de participar creativament. Les seves idees, aportacions i suggeriments sempre es tindran en compte perquè tots els voluntaris som importants a l’I.S.C.E., i la nostra petita aportació fa que es generi una gran tasca per aquells que la necessiten. Fomentarà el treball en equip, proporcionant una comunicació fluida i un clima de treballa i convivència agradable.
 9. El voluntari sempre respecta als altres voluntaris. No s’ha de considerar ni superior ni inferior als altres. Tots formem part de la cadena de la solidaritat constituïda per un equip en el qual tots som necessaris, però ningú imprescindible.
 10. El voluntari davant la societat estarà fomentant la justícia social i l’increment de la solidaritat en el seu entorn. Serà una llum que il·lumini el seu entorn, donant als altres l’oportunitat de participar lliurement en allò que fa amb el seu testimoni.

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Centro Juvenil Montserrat