Principis

 

L’organització i el funcionament del Centre respon als següents principis:

 

 

1.  Crear un ambient de llar amb vida familiar, afavorint un clima d’obertura,  afecte, seguretat, suport i confiança en les relacions personals, tant entre les residents com amb els educadors i altres membres que intervinguin en el procés a desenvolupar.

 

2. Promoure la participació i la col·laboració en l’organització de la vida quotidiana, convidant a les menors a assumir responsabilitats que les ajudin a ser protagonistes del propi procés educatiu.

 

 

3. Educar per a la llibertat i la responsabilitat que motivin els seus afers diaris i les porti a respectar els altres i a fer-se respectar.

 

4. Animar el coneixement, el creixement i la formació integral de cadascuna, atenent la seva integració social i laboral, promovent la seva major autonomia.

 

5. Fomentar actituds de solidaritat i tolerància per a la millor convivència, i també pel coneixement de l’entorn.

 

6. Donar a conèixer els valors evangèlics, ja que la residència té en el seu origen  una inspiració cristiana catòlica, respectant el principi de tolerància envers altres creences.

 

7. Mantenir les instal·lacions i els materials en bones condicions d’ús i conservació d’acord amb la legislació vigent.

 

8. Possibilitar les activitats d’oci i temps lliure (entre elles l’esport), tant aquelles que organitza la residència com les que organitzen altres grups, ja sigui en temps d’activitat laboral com de vacances.

 

9. Desenvolupar plenament l’oferta educativa continguda en el caràcter del Centre.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Centro Juvenil Montserrat