Programes d'Intervenció

Programes individualitzats

 

Segons les fases del procés de cada menor en el Centre es desenvolupen els següents programes: 

 

 1. Programa d'Acollida: en el moment de l'ingrés.
 2.  Programa d'Adaptació: Al primer mes d'estada al centre el tutor de cada noia elabora el Projecte Educatiu Individualitzat fent partícip a cada menor dels objectius programats conjuntament. 
 3. Programa d’implicació: es fomenta una certa implicació, participació, compenetració i compromís en la dinàmica de la vida quotidiana amb les responsabilitats assignades.  
 4. Programa de desinternament: en previsió d’un desinternament, per les circumstàncies particulars que siguin necessàries es prepara, de manera completa i integral, l’autonomia de cada menor, atenent les seves necessitats i capacitats.

 

Programes comuns

 1. Programes de reforç escolar
  • Revisió diària de les agendes escolars per part dels educadors i planificació de l’estudi.
  • Realització de les tasques escolars, estudi i preparació d’exàmens escrits i proves orals per part de les nenes, amb el suport i reforç dels educadors sempre que sigui necessari, o quan elles mateixes ho demanin.
  • Recerca activa d’informació a Internet o a la biblioteca. Acompanyament en la correcta utilització d’aquests recursos.
  • Reforç especial en les assignatures d’anglès i assignatures de ciències.
  • Coordinació constant entre els tutors escolars i el Centre, a través de les agendes escolars i reunions periòdiques.

2. Programes d’oci i temps lliure

Es tracta d’un programa d’activitats planificades per l’augment i la millora d’habilitats socials de les noies; de realització, tant dins la Residència com a fora, orientades a proporcionar unes vivències compartides de temps lliure que aporten elements saludables a les seves relacions personals, per tal d’adequar-les als objectius educatius individualitzats.

Alguns exemples d’activitats programades són:

 • Sortides a la natura.
 • Visites a museus o altres centres d’interès cultural.
 • Tallers de manualitats i creativitat.
 • Tallers d’expressió.
 • Tallers de teatre.
 • Tallers de relaxació.
 • Algun viatge, sempre que sigui possible, per tal que vagin ampliant els seus coneixements.
 • Convivència en temps de vacances fora del Centre, si és possible en petits grups.

3. Programa d'hàbits de vida saludable

Aquest programa està orientat a que les noies adquireixin i interioritzin unes pautes saludables d’actuació que seran importants, no només a la hora de la prevenció de malalties, sinó també en les seves relacions amb les altres persones i la seva integració plena en la societat.

 • Es desenvolupen una sèrie d’activitats diàries orientades a l’adquisició d’aquests hàbits.
 • Es potencia la bona forma física, proposant diverses ofertes lúdico-esportives.
 • De la mateixa manera es vetlla per la higiene postural i dietètica.  
 • També s’aborden els hàbits mentals saludables.

4. Programa d'habilitats domèstiques

Amb la intenció de proporcionar totes les oportunitats de desenvolupar les habilitats domèstiques que necessitarà per tal de viure de forma independent es desenvolupen una sèrie de tasques orientades a aquest fi, segons un programa rotatiu, de manera que totes les noies desenvolupin aquestes activitats en algun moment. 

5. Programa de contacte i seguiment familiar

La intervenció amb les famílies es realitzen a través de la Directora del Centre i el tutor/a de la menor. Aquesta relació sempre d'acord amb els EAIAs o, si s'escau, amb els SSAP.

6. Programes de seguiment clínico-mèdic i psicofarmacològic

 

Davant la importància de l’objectiu d’aquest programa,que és la conservació del bon estat de salut de les nostres menors, hi ha un professional que s’encarrega de portar al dia tot allò relacionat amb el seguiment mèdic: agenda amb les cites dels metges, seguiment farmacològic i administració dels tractaments, tràmits, carnets de vacunació, etc.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Centro Juvenil Montserrat